Biuletyn Informacji Publicznej Miejsko-Gminnego Żłobka w Żurominie

Aktualności - Biuletyn Informacji Publicznej Miejsko-Gminnego Żłobka w Żurominie

 

 

Drodzy Rodzice!!!

 

 

Rodzice dzieci, których dostały się do żłobka zobowiązani są o doniesienie II cz. wniosku (upoważnienie wizerunku/ upoważnienie osób do odbioru dziecka oraz oświadczenie potwierdzające uczęszczanie dziecka do żłobka na rok 2024/2025- zakładka dokumenty przyjętych dzieci na stronie żłobka) do dnia 12.04.2024r.

Nie złożenie dokumentów na czas skutkuje nieprzyjęciem dziecka do żłobka.

Przypominamy, że mogą Państwo całym rokiem składać wnioski do żłobka, jeżeli dziecko ukończyło 20 tygodni życia.

Rekrutacja dzieci na rok 2024/2025 -  zbieramy wnioski do dnia 22.03.2024r.

Od 25.03.2024r.- 28.03.2024r. Komisja Rekrutacyjna będzie rozpatrywała wnioski, które zostaną złożone do dnia 22.03.2024r.

Ogłoszenie wyników uzyskają Państwo telefonicznie dnia 29.03.2024r.