Biuletyn Informacji Publicznej Miejsko-Gminnego Żłobka w Żurominie

Opłaty - Biuletyn Informacji Publicznej Miejsko-Gminnego Żłobka w Żurominie

Opłaty:

 

  • Opłata za pobyt wynosi  400 zł miesięcznie
  • Opłata za wyżywienie w formie dziennej stawki żywieniowej wynosi: 10 zł
  • Dodatkowa opłata za każdą rozpoczętą dodatkową godzinę wykraczającą ponad 10 godzin dziennego pobytu wynosi 2% minimalnego wynagrodzenia za pracę, tj. 72,00 zł

 

Numer konta bankowego : 61 8242 0008 2001 0005 6498 0004