Miejsko-Gminny Żłobek w Żurominie

Rodzice dzieci przyjętych z listy uzupełniającej do Miejsko- Gminnego Żłobka prosimy o pisemne oświadczenie potwierdzające przyjęcia dziecka. Prosimy o składanie oświadczenia do 30.05.2018r.

 

 

Lista uzupełniająca dzieci przyjętych

do Miejsko – Gminnego Żłobka w Żurominie

na rok 2018/2019

 

 

 

1. Fabisiak Maja

2. Filipska Nadia

3. Żydlewski Wojciech

4. Baranowski Ignacy

5. Kwilman Matylda

6. Bartczak Kacper

7. Duda Julia

8. Rzymkowski Antoni

9. Grabowski Stanisław

10. Machnik Jakub

11. Brdak Marcelina

12. Ziembiński Błażej

 

 

 

 

 

Lista rezerwowa dzieci

do Miejsko – Gminnego Żłobka w Żurominie

na rok 2018/2019

 

 

 

 

1. Peścińska Hania

2. Peściński Jakub

3. Antkowicz Laura

4. Marzec Dorota

5. Paź Blanka

6. Kozera Mikołaj

7. Makowski Marcel

8. Rybski Oliwier

9. Madej Michalina

10. Godlewski Jakub

 


 

Lista dzieci przyjętych do Miejsko – Gminnego Żłobka w Żurominie na rok 2018/2019

 1. Leśniewski Cezary

 2. Cyrankowska Alicja

 3. Jabłońska Zofia

 4. Romanowska Zuzanna

 5. Wrzosek Tobiasz

 6. Opalski Stanisław

 7. Sawicka Anna

 8. Słabkowska Patrycja

 9. Jędrzejewska Iga

 10. Maśliński Błażej

 11. Kozłowski Stanisław

 12. Kozłowska Zofia

 13. Przystup Bartosz

 14. Lewandowska Iga

 15. Błażejczyk Patrycja

 16. Błażejczyk Wiktoria

 17. Ławicki Michał

 18. Sielezin Gabriel

 19. Kaczmarczyk Amelia

 20. Jabłońska Karolina

 21. Błaszczak Franciszek

 22. Filaszkiewicz Eryk

 23. Tybulska Pola

 24. Sznyter Maksymilian

 25. Kurlęda Marcel

 

                                  Ogłoszenie
Dyrektora Miejsko- Gminnego Żłobka w Żurominie

Uprzejmie informuję, że mam wolne miejsca w Żłobku. Zgodnie z § 14 ust. 3 Statut
Miejsko- Gminnego Żłobka w Żurominie „3. Pierwszeństwo w przyjęciu do Żłobka mają:

1) dzieci obojga rodziców ( prawnych opiekunów) pracujących zawodowo lub
uczących się;
2) dzieci rodzica (prawnego opiekuna) samotnie wychowującego dziecko;
3) dzieci niepełnosprawne, posiadające orzeczenie o niepełnosprawności;
4) dzieci rodzica (prawnego opiekuna) wobec którego orzeczono znaczny lub
umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do
samodzielnej egzystencji na podstawie odrębnych przepisów;
5) dzieci z rodzin wielodzietnych (troje i więcej)”.

Rekrutacja do Żłobka prowadzona jest w sposób ciągły, w zależności od liczby
wolnych miejsc. Jeśli liczba zgłoszonych dzieci będzie większa niż liczba miejsc,
decyduje data zgłoszenia, a pozostałe dzieci zapisywane zostaną na listę
rezerwową.
                                                                                      Dyrektor
                                                                             mgr Kinga Tybulska