Miejsko-Gminny Żłobek w Żurominie

                                  Ogłoszenie
Dyrektora Miejsko- Gminnego Żłobka w Żurominie

Uprzejmie informuję, że mam wolne miejsca w Żłobku. Zgodnie z § 14 ust. 3 Statut
Miejsko- Gminnego Żłobka w Żurominie „3. Pierwszeństwo w przyjęciu do Żłobka mają:

1) dzieci obojga rodziców ( prawnych opiekunów) pracujących zawodowo lub
uczących się;
2) dzieci rodzica (prawnego opiekuna) samotnie wychowującego dziecko;
3) dzieci niepełnosprawne, posiadające orzeczenie o niepełnosprawności;
4) dzieci rodzica (prawnego opiekuna) wobec którego orzeczono znaczny lub
umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do
samodzielnej egzystencji na podstawie odrębnych przepisów;
5) dzieci z rodzin wielodzietnych (troje i więcej)”.

Rekrutacja do Żłobka prowadzona jest w sposób ciągły, w zależności od liczby
wolnych miejsc. Jeśli liczba zgłoszonych dzieci będzie większa niż liczba miejsc,
decyduje data zgłoszenia, a pozostałe dzieci zapisywane zostaną na listę
rezerwową.
                                                                                      Dyrektor
                                                                             mgr Kinga Tybulska

Lista dzieci przyjętych do Miejsko – Gminnego Żłobka w Żurominie na rok żłobkowy 2017/2018

 1. Bojarska Nikola
 2. Cyrankowska Alicja
 3. Jabłońska Zofia
 4. Kaczmarczyk Blanka
 5. Konupek Zofia
 6. Korzeniewska Hanna
 7. Kowalska Oliwia
 8. Krasińska Antonina
 9. Laska Agata
 10. Laska Wiktoria
 11. Leśniewski Cezary
 12. Liszewska Antonina
 13. Łebkowska Oliwia
 14. Makuszewska Kornelia
 15. Makuszewski Natan
 16. Nowakowska Nina
 17. Olczak Szymon
 18. Olszewska Zuzanna
 19. Opalski Stanisław
 20. Orkwiszewska Hanna
 21. Romanowska Zuzanna
 22. Sawicka Anna
 23. Wrzosek Maja
 24. Wrzosek Tobiasz
 25. Zgorzelska Kornelia

Lista rezerwowa

 1. Słabkowska Patrycja
 2. Oryl Jan
 3. Jędrzejewska Iga
 4. Kaczmarczyk Amelia
 5. Rogalska Julia
 6. Maśliński Błażej
 7. Kozłowska Zofia
 8. Kozłowski Stanisław
 9. Kulwicki Szymon
 10. Siłakowska Dominika
 11. Gulczyński Adam
 12. Przystup Bartosz
 13. Błażejczyk Patrycja
 14. Błażejczyk Wiktoria
 15. Lewandowska Iga
 16. Asztemborska Amelia
 17. Ewczyńska Anna