Miejsko-Gminny Żłobek w Żurominie

Drodzy Rodzice!!!


Rodzice, których dzieci zostały przyjęte na rok 2019/2020 do Miejsko- Gminnego Żłobka proszeni są o dostarczenie podpisanych przez obojga rodziców drugiej części wniosku oraz oświadczenia ze strony internetowej Żłobka z zakładki DOKUMENTY PRZYJĘTYCH DZIECI 2019/20 - II CZĘŚĆ WNIOSKU PRZYJĘCIA DZIECKA DO ŻŁOBKA  NA ROK 2019/2020 (zgoda na wizerunek oraz upoważnienie osób do odbioru dziecka) ORAZ OŚWIADCZENIE O POTWIERDZENIU UCZĘSZCZANIA DZIECKA DO ŻŁOBKA do dnia 19.04.2019r.

Informacja dla rodziców, których dzieci nie zostały przyjęte na rok 2019/20

Dzieci, które się nie dostały będą ponownie rekrutowane pod koniec lipca 2019 roku. Powstanie dodatkowa grupa dzieci.