Miejsko-Gminny Żłobek w Żurominie

Opłaty:

 

  • Opłata za pobyt wynosi 8 % minimalnego wynagrodzenia za pracę, tj. 180 zł miesięcznie
  • Opłata za wyżywienie w formie dziennej stawki żywieniowej wynosi9 zł
  • Dodatkowa opłata za każdą rozpoczętą dodatkową godzinę wykraczającą ponad 10 godzin dziennego pobytu wynosi 2% minimalnego wynagrodzenia za pracę, tj. 45 zł

 

Numer konta bankowego : 45 8242 0008 2001 0005 6498 0001