Miejsko-Gminny Żłobek w Żurominie

21 marca 2017 roku w naszym żłobku obchodziliśmy Pierwszy Dzień Wiosny. Nasze maluchy słuchały wiosennych wierszyków oraz piosenek. Zgodnie z tradycją za pomocą kolorowych materiałów, dzieci przy pomocy opiekunek wykonały piękną Marzannę. W ten sposób pożegnały kapryśną Panią Zimę i wyraziły swoją radość z przyjścia nowej pory roku, czyli Wiosny. Tradycyjnym okrzykiem : "Precz zimo, witaj wiosno!" zakończyliśmy panowanie zimy. Mamy nadzieję, ze wiosna już na dobre u nas zagości, a nasze dzieci będą mogły podziwiać piękno budzącej się przyrody podczas coraz częstszych spacerów na świeżym powietrzu.