Miejsko-Gminny Żłobek w Żurominie

W dniu 6 i 8 czerwca 2019 roku dla dzieci ze żłobka odbyło się spotkanie z radcą prawnym Magdaleną Sawicką i radcą prawnym Remigiuszem Sawickim. Spotkanie odbyło się w dwóch grupach. Opowiedziano o zawodach prawniczych. Dzieci poznały różne przedmioty, którymi musi posługiwać się prawnik w swojej pracy. Nasi podopieczni mieli okazję zapoznać się z głównymi akcesoriami prawnika: kodeksami, ustawami, teczką, pieczątkami, dokumentami. Zaprezentowano togę radcy prawnego – co cieszyło się ogromnym zainteresowaniem wśród dzieci.